Faunabeheer

STASSEN projectmanagement organiseert in samenwerking met de Jagersvereniging en Stichting Servicebureau Wildbeheereenheden Limburg voorlichtings- en trainingsbijeenkomsten op het gebied van effectieve schadebestrijding van diersoorten.  In 2017 en 2018 worden in totaal 35 wildbeheereenheden 3x bezocht om te komen tot een betere samenwerking tussen jagers, boeren, natuurbeschermingsorganisaties, overheden en particuliere grondeigenaren met als eerste doel om schade aan landbouw en natuur door wilde zwijnen tot een aanvaardbaar niveau te beperken.

Alle partijen die deelnemen in dit “schadeoverleg” hebben andere achtergronden, doelstellingen en belangen doch op basis van redelijkheid en goed nabuurschap gaan deze partijen met elkaar in overleg om het ingrijpen in de wilde zwijnenpopulatie zo efficiënt mogelijk in te vullen.

 

De coördinatie van het gehele project wordt gedaan door STASSEN projectmanagement.

 

Andere diensten die STASSEN projectmanagement aanbiedt: