Faunabeheer

STASSEN projectmanagement organiseert in samenwerking met de Jagersvereniging en Stichting Servicebureau Wildbeheereenheden Limburg voorlichtings- en trainingsbijeenkomsten op het gebied van effectieve schadebestrijding van diersoorten.  In 2017, 2018 en 2019 worden in totaal 35 wildbeheereenheden meerdere malen bezocht om te komen tot een betere samenwerking tussen jagers, boeren, natuurbeschermingsorganisaties, overheden en particuliere grondeigenaren met als eerste doel om schade aan landbouw en natuur door wilde zwijnen en ganzen tot een aanvaardbaar niveau te beperken. Daarnaast wordt bekeken hoe het grote aantal aanrijdingen met reeën in Limburg kan afnemen. Preventieve maatregelen gaan hand in hand met doelgericht afschot.

Inmiddels zijn alle Limburgse Schadetafels opgericht. Mogelijk dat in de toekomst andere diersoorten worden toegevoegd aan deze besprekingen.

Alle partijen die deelnemen in dit “schadeoverleg” hebben andere achtergronden, doelstellingen en belangen doch op basis van redelijkheid en goed nabuurschap gaan deze partijen met elkaar in overleg om overlast door diersoorten terug te dringen.

De coördinatie van het gehele project wordt gedaan door STASSEN projectmanagement.

 

Andere diensten die STASSEN projectmanagement aanbiedt: