Werkgebied

Om een goede service te kunnen leveren is het van belang dat projecten gemakkelijk te bereiken zijn, zowel qua tijd als qua kilometers. Onderstaande situatie geeft een idee van ons werkgebied. Niet al te ver buiten de cirkel is natuurlijk ook mogelijk.

 

 

3