Haalbaarheidsonderzoek

Haalbaarheidsonderzoek bouwplannen nieuwbouw en verbouw

Vooraf weten waar U aan toe bent. Het is zaak bij bouwplannen om zo veel mogelijk onzekerheden vooraf te tackelen. Stassen projectmanagement doet haalbaarheidsonderzoek op basis van regelgeving, bestemmingsplannen, wensen, bouwkosten en mogelijkheden.

Samen met U wordt een programma van wensen en eisen opgesteld waarmee wij aan de slag gaan.

In geval van nieuwbouw, verbouw en uitbreiding gelden vrijwel altijd begrenzingen aan de mogelijkheden. Het is onze taak de kansen en mogelijkheden te zien, maximaal te bebouwen oppervlak te berekenen en zorg dragen voor een maximaal efficiënte bebouwing en beoordelen van de technische staat van bestaande bebouwing.

Haalbaarheid bestemmingsplannen

Een goed plan is gebaseerd op een zwaarwegend argument. Haalbaarheid. Het start met de wens en dan volgt de realiteit. Vakkundig vaststellen van uw programma van eisen vormt de basis waarop kan worden geanticipeerd. We onderzoeken de mogelijkheden binnen het bestemmingsplan, haar uitwijkmogelijkheden en relateren dit aan de planning. Indien nodig onderhandelen we met gemeentelijke instanties en wegen de kansen af voor  vrijstellingen of bestemmingsplanwijzigingen. Op basis hiervan worden de gevolgen ingeschat voor tijdsplanning en kosten.