Restauratie monumentale objecten

Het restaureren van momumentaal onroerend goed vergt een grote mate van inzicht en deskundigheid. Stassen Projectmanagement maakt daarbij zoveel mogelijk gebruik van materialen die vroeger ook werden gebruikt. Door aandacht te hebben voor de karakteristieke elementen en detaillering  van een pand wordt de integriteit ervan bewaard terwijl de oorspronkelijke schoonheid versterkt wordt en zo behouden blijft.

Het restaureren van monumenten is puur vakmanschap. Geen steen is hetzelfde en de restauratie van iedere boog, muur of gewelf vereist een specifieke aanpak. Stassen Projectmanagement en zijn netwerk van vaklieden beschikt over de kennis en het vakmanschap die voor dit specialistische werk noodzakelijk is. Met maatwerk willen wij zo gericht mogelijk inspelen op de toenemende vraag naar onderhoud en restauratie van ons monumentaal erfgoed.

Bij het restaureren van oude gebouwen is kennis van het verleden in combinatie met hedendaagse technieken en inzichten een vereiste. Ook de keuze voor de authentieke bouwmaterialen is belangrijk. Ieder land en regio heeft een eigen manier van bouwen met de daarbij behorende materialen.