Projectontwikkeling

Stassen Projectmanagement ontwikkelt ook nieuwe plannen. Denk hierbij aan nieuwbouw of renovatie in de bebouwde kom maar ook in het buitengebied tot een bouwvolume van ca. 1000 m3. Een grote tuin, boomgaard of paardenwei bij de woning behoort tot de mogelijkheid.

Indien u (veel) groter wilt bouwen (2500 m3-3500 m3) dan zal dit veelal in een landgoedachtige sfeer moeten gebeuren al of niet met NSW-status. Hiervoor zijn meerdere hectaren grond nodig (5 ha. >) Stassen Projectmanagement en zijn netwerk kunnen in opdracht van u hier gericht naar op zoek gaan.

Daarnaast stelt Stassen Projectmanagement in eigen beheer rapporten op of voert onderzoeken uit die vereist zijn voor de ruimtelijke onderbouwing indien een bestemmingsplanwijziging of -herziening moet worden doorlopen. Deze wijziging of herziening kan vereist zijn indien de woning een inhoud krijgt van maximaal 1500 m3 en indien met het bestaande bouwblok verplaatst wordt. Denk hierbij aan onderzoeken op het gebied van bodem/water/geluid/archeologie/historie en flora- en fauna. Bij deze onderzoeken behoort ook een compensatie- cq landschapsinrichtingsplan te zitten waaruit blijkt welke tegenprestatie de eigenaar gaat leveren op het gebied van nieuwe natuur ter compensatie van zijn wens om groter te mogen bouwen dan 1000 m3. Schetsplannen en beplantingslijsten zijn hier onderdeel van.