Wat is bouwmanagement?

Bouwmanagement, ook wel bouwbegeleiding of bouwcoaching genoemd, is het coördineren van een bouwproces van begin tot eind. De begeleiding van zo’n proces vraagt veel tijd en aandacht en inzicht in bouwkundige aspecten.

Vooral voor de wat uitgebreidere bouwprojecten is naast tijd ook kennis van het bouwproces noodzakelijk.

Tegenwoordig hebben steeds meer mensen geen tijd of gelegenheid om een ingewikkeld bouwproces te bewaken. Ook wanneer u weinig of geen ervaring heeft in omgang met aannemers en andere bouwpartijen is het aan te bevelen om dit uit te besteden…

In het totale bouwproces wilt u één aanspreekpunt. Iemand die uw zorg uit handen neemt, meedenkt en het totale proces begeleidt: de bouwmanager.