Patrijzenproject Limburg

Na het faillissement van de stichting IKL is de afronding van het “Beschermingsplan Patrijs” – dat in Limburg liep van vanaf 2019 – in een impasse terecht geraakt waardoor het project niet goed is opgeleverd en geëvalueerd. Ook is toen gelijktijdig de vervolgcoördinatie van de Limburgse patrijzenbescherming gestopt.

Veel partijen hebben de laatste jaren met succes dit patrijzenbeschermingsproject ondersteund en in het veld uitgevoerd. Nu de basis onder deze projecten is weggevallen, is het van belang dat er een doorstart kan worden gemaakt met de gecoördineerde patrijzenbescherming. Dit, om te borgen dat de inspanningen van de vele vrijwilligers en agrariërs en de inzet van publieke middelen de afgelopen jaren niet vergeefs zijn geweest.

Om dit te voorkomen heeft de Jagersvereniging het initiatief genomen om in overleg te treden met haar overgebleven partner in het project “Natuurrijk Limburg” en heeft zij een andere organisatie gezocht en gevonden die als derde partij bij wil dragen aan de voorzetting van de bescherming van de patrijs in Limburg.

Inmiddels is de nieuwe initiatiefgroep enkele malen bij elkaar geweest en is besloten om het uit te zetten project op te knippen in 2 afzonderlijke delen. Ook is vastgesteld dat het voor een succesvolle doorstart noodzakelijk is dat er een “kwartiermaker” kan worden aangesteld die de gegevens van het oude beschermingsplan zo goed als mogelijk in het veld bij de vrijwilligers gaat ophalen en dat hij daarmee een solide basis voorbereidt voor een nieuw beschermingsproject dat in de bestaande patrijzenbeschermingsgebieden wordt opgestart. Het ligt in de ambitie van de initiatiefgroep om daar zo mogelijk ook kansrijke gebieden voor bescherming aan toe te voegen.

Als kwartiermaker is Hubert Stassen aangesteld door de Provincie Limburg.